Logowanie

Wyszukaj produkt

Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie produktów

Gwarancje


 

Gwarancja producenta

Część produktów oferowanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Multipoint.rix.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Gwarancja producenta dla: CARDO SCALA RIDER , GARMIN , INTERPHONE , KINGSTON , MAXIMAPA , TOMTOM


Gwarancja sprzedawcy


W przypadku gdy w zakładce GWARANCJA w polu GWARANCJA SPRZEDAWCY znajduje się informacja o ilości miesięcy gwarancji udzielanych przez Sprzedawcę, produkt można odesłać na własny koszt na adres naszego magazynu bądź dostarczyć go osobiście pod adres NAVIO- SERWIS, 33-100 Tarnów, ul. Ochronek 5, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu na adres serwis@multipoint.rix.pl    formularza reklamacyjnego .

W niektórych przypadkach firma NAVIO pośredniczy między użytkownikiem, a producentem lub importerem w procesie reklamacji gwarancyjnej. W przypadku serwisowania towaru przez nasz sklep, przesyłki należy nadawać na adres: NAVIO- SERWIS, 33-100 Tarnów, ul Ochronek 5. Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego ( formularz reklamacyjny ) i przesłania go na adres serwis@multipoint.rix.pl . Dla powyższego zgłoszenia zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Otrzymany zwrotnie numer RMA należy umieścić na liście przewozowym w polu UWAGI lub zamieścić w widocznym miejscu na paczce.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę NAVIO wynosi 14 dni od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty, mające gwarancję Sprzedawcy są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:
  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.